LIVE

2023 GQ 城市野營嘉年華 Urban Camping Festival2023/10/07

■ 活動名稱
2023 GQ 城市野營嘉年華 Urban Camping Festival

◾活動日
2023年10月7日SAT. 14:00 – 22:00

■ 地點
台北大佳河濱公園九號水門(台灣)

■ 費用
全場區免費入場,部分體驗需額外付費。
➤ 2023.9.8(五)12:00 正式啟售:https://gqtaiwan.pse.is/59ult9

■HP
https://www.gq.com.tw/ucf/music.php

■主催・企画制作
GQ Taiwan

■客服信箱
任何活動問題歡迎聯繫
gqmarketing@condenast.com.tw

Instagram:https://www.instagram.com/gqtaiwan/
Facebook:https://www.facebook.com/GQTaiwan